Rodzaje i korzyści kursów ratowniczych

Wiadomo, że aby być ratownikiem mniejszej rangi, nie jest wymagana kończenie wielu lat edukacji, a jedynie odpowiednia licencja, która będzie nas uprawniała do tego, aby pełnić funkcję taką jak na przykład ratownik na basenie. Zazwyczaj szkolenie takiego typu są dostępne zarówno dla dorosłych jak i nieletnich. W przypadku szkolenia ratowniczego na objęcie funkcji ratownika na pływalni publicznej wystarczy pozytywnie zdać egzamin, na który składają się przede wszystkim praktyczne ćwiczenia. Należy do nich między innymi sprawdzenie umiejętności pływania pod woda, pływania różnym stylami (żabka, na grzbiecie) oraz przepłynięcie odpowiedniego dystansu w czasie mniejszym niż ten określony w zadaniu. Ratownik stopnia młodszego nigdy nie pracuje sam, zawsze towarzyszy mu odpowiedni nadzór w postaci ratownika starszego. Ratownik młodszy może pracować w takich miejscach jak pływalnie zarówno kryte jak i otwarte oraz w czasie różnorodnych wydarzeń orgaznizowanych w pobliżu tego typu obiektów. Z kolei ratownik chcący ukończyć szkolenie ratownicze na starszego ratownika, posiada oczywiście więcej wymogów do uzyskania tego stopnia, czyli takie odznaczenia jak skończenie kursu w jednej z dziedzin ratownictwa wodnego.

Dodaj komentarz