Pierwsza pomoc

W życiu spotykamy się z najróżniejszymi sytuacjami. Niektóre z nich wiążą się z zagrożeniami, które mogą spotkać człowieka w trakcie wykonywania rutynowych czynności, pracy, czy podczas uczestnictwa w ruchu drogowym. Obowiązkiem każdego kto jest świadkiem wypadku, lub nieuzasadnionego zasłabnięcia, czy utraty przytomności, jest udzielenie pomocy i wezwanie pogotowia. O ile wykonanie telefonu i przekazanie dyspozytorowi wszelkich niezbędnych informacji, funkcjonuje bez zarzutu, o tyle udzielanie pierwszej pomocy to dla niektórych nadal trudny temat. Dlatego też w szkołach zaczęto wprowadzać zajęcia z tego zakresu, obejmujące zarówno teorię jak i praktykę. Dzięki temu już od najmłodszych lat dzieci uczą się czynności niezbędnych podczas udzielania pierwszej pomocy, oraz poznają jej zasady. Obowiązek ukończenia takiego kursu występuje również w przypadku uczestnictwa w kursie przygotowującym do otrzymania prawa jazdy. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej  pomocy dostępne jest też dla każdej chętnej osoby, która chce przypomnieć sobie rutynowe czynności wykonywane w trudnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Wiele młodych ludzi angażuje się w akcje poświęcone tej tematyce i szerzy wiedzę w większych grupach.

Dodaj komentarz